Kære kunde,

I takt med at coronavirus/COVID-19 har sat dagsordenen i Danmark, kan der opstå spørgsmål til, hvordan Glarmester Per Lang håndterer situationen

Butikken i Vanløse har åben efter aftale for indlevering og afhentning.

Værkstedet i Rødovre har åben fra 8.00-16.00 alle hverdage.

Situationen kan ændre sig, og vi vil naturligvis melde nyt ud her, såfremt der kommer ændringer til vores drift, som kan få betydning for dig som kunde. Hvis dine igangværende ordrer hos os bliver berørt af disse ændringer, vil vi desuden kontakte dig direkte med nærmere information herom.

For at minimere risikoen for smitte er alle ansatte hos Glarmester Per Lang instrueret i at følge de generelle råd og anvisninger fra Sundhedsstyrelsen, og alle ansatte vil løbende modtage nyeste informationer og vejledninger til at minimere smitterisikoen.

Det betyder blandt andet, at Glarmester Per Lang har lavet følgende tiltag:

Tiltag i Butikkerne:

  • Alle medarbejdere er opmærksomme på at opretholde en høj grad af hygiejne, og der er opsat beholdere med håndsprit flere steder.
  • Hos Glarmester Per Lang sikrer vi i videst muligt omfang tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit i vores butikker.
  • Medarbejderne i vores butikker er instrueret i at holde minimum 2 meters afstand til kunder og kolleger.
  • Vores medarbejdere vil hjælpe til med, at alle holder behørig afstand – også i købssituationer.
  • Vi opfordrer til, at kunder betaler med kort i stedet for kontanter.

Tiltag i forbindelse med levering:

  • Glarmestre som udfører arbejde anvender håndsprit mellem hvert stop på deres rute, ligesom de er instrueret i at holde minimum 2 meters afstand til alle medlemmer af husstanden i forbindelse med levering og eventuel arbejde i private hjem.
  • Såfremt en kunde informerer om, at være i karantæne eller er smittet med coronavirus/COVID-19, udfører vi ikke arbejde i hjemmet før alle er raskmeldte.
  • Hos Glarmester Per Lang passer vi på vores kunder og hinanden.